Những cuốn sách hay nhất của năm 2019-2020
Đánh giá của độc giả

Ở đây chúng tôi công bố bảng xếp hạng những độc giả tốt nhất của thư viện trực tuyến của chúng tôi.

Trên trang này, tất cả hồ sơ của người dùng đã đăng ký của trang web của chúng tôi được thu thập. Bằng cách đăng ký, bạn không chỉ có thể tải xuống sách mà còn để lại phản hồi và nhận xét của mình, cũng như chủ động liên lạc với những người đọc khác, tìm những người cùng chí hướng. Mỗi người dùng có hồ sơ riêng của mình, có thể được xem và tìm hiểu các sở thích văn học. Ngoài ra trong hồ sơ bạn có thể thấy ghi chú, bình luận và hoạt động đọc. Nhờ đánh giá và nhận xét, bạn có thể chọn những cuốn sách để tải xuống, dựa trên kinh nghiệm của những độc giả khác có cùng sở thích về văn học và thể loại. Một lựa chọn lớn các cuốn sách trên trang web, cơ hội để giao tiếp, cũng như rất nhiều thông tin hữu ích làm cho trò tiêu khiển trên Internet trở nên dễ chịu và thú vị. Đăng ký, đọc, trò chuyện và dành thời gian rảnh của bạn. Đọc sách thật tuyệt!

Danh sách những cuốn sách hay nhất trong năm và đánh giá và đánh giá của độc giả thư viện Sách MOBI ™

Chúng tôi đề nghị gặp trên trang này với những người dùng đã đăng ký có hồ sơ. Do đó, do đăng ký, bạn có thể tải xuống sách miễn phí và sau khi đọc, hãy để lại nhận xét và đề xuất của bạn, điều này sẽ hữu ích cho những người đọc khác. Mỗi người dùng có sở thích, đề xuất và sở thích riêng, có thể trùng với sở thích của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể tải xuống những cuốn sách mà một người dùng cụ thể đề xuất và không lo lắng về việc chọn tài liệu mới, dựa vào sở thích của những người đọc khác. Đăng ký, trò chuyện và đọc, bởi vì nó rất mát mẻ.